• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

ภาวะเบาหวานขึ้นตา

Started by Ailie662, January 25, 2023, 08:42:16 AM

Previous topic - Next topic

Ailie662

ภาวะเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยของโรคเบาหวาน และอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

เบาหวานขึ้นตามีหลายประเภท แต่ที่พบมากที่สุดเรียกว่า non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR) ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อเรตินาของดวงตา แต่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้หากไม่ได้รับการรักษา

NPDR มักจะพัฒนาในช่วงหลายปี แต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน หากมี NPDR ควรได้รับการตรวจตาเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณของการสูญเสียการมองเห็น

หากมี NPDR ควรดูแลเบาหวานด้วย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดและการใช้ยาตามที่กำหนด หากคุณมี NPDR และไม่ดูแลเบาหวาน การมองเห็นของคุณอาจสูญเสียไปในที่สุด

หากเป็นโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานขึ้นตา  พบแพทย์รักษาทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ

Balance P อาหารเสริมทานเสริม**เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากยาของคุณหมอ สรรพคุณสารสกัด ช่วยปรับสมดุล ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ปรับสมดุล ลดระดับความดัน เบาหวานขึ้นตา  ภาวะเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยของโรคเบาหวาน และอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

เบาหวานขึ้นตามีหลายประเภท แต่ที่พบมากที่สุดเรียกว่า non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR) ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อเรตินาของดวงตา แต่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้หากไม่ได้รับการรักษา

NPDR มักจะพัฒนาในช่วงหลายปี แต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน หากมี NPDR ควรได้รับการตรวจตาเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณของการสูญเสียการมองเห็น

หากมี NPDR ควรดูแลเบาหวานด้วย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดและการใช้ยาตามที่กำหนด หากคุณมี NPDR และไม่ดูแลเบาหวาน การมองเห็นของคุณอาจสูญเสียไปในที่สุด

หากเป็นโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานขึ้นตา  พบแพทย์รักษาทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ

Balance P อาหารเสริมทานเสริม**เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากยาของคุณหมอ สรรพคุณสารสกัด ช่วยปรับสมดุล ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ปรับสมดุล ลดระดับความดัน สำหรับคนเป็นเบาหวาน ทานตามที่แนะนำวิธีทานครับ เบาหวานขึ้นตา ควรไปพบหมอตรวจเพิ่มเติมด้วยครับ
สอบถามปรึกษาเพื่อการแนะนำก่อนสั่งซื้อ
LINE: @balances
รายละเอียดอาหารเสริม Balance P