• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Chanapot

#1
ชมพอด Chompod บุหรี่ไฟฟ้าส่งแกรป ทั่วกรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง สั่งจริง ส่งจริง รอรับได้เลยส่งด่วน บุหรี่ไฟฟ้าส่งไลน์แมน ไม่เกิน 30 นาที สูงสุดใช้เวลาส่งไม่เกิน 90 นาที มีทั้งคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า podใช้แล้วทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น vmc600 vmc5000 Ks ค้นหาง่ายๆ กับส่งด่วนๆ กับ บุหรี่ไฟฟ้าส่งไลน์แมนใกล้ฉันChompod ชมพอด  ต้องการอะไรหาได้หมด ไม่ว่าจะเป็น Pod รุ่นไหน พอทบุหรี่ไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง พอตเปลี่ยนหัว หา หัวพอต  เครื่อง relxInfinityplus หัวพอตrelxinfinity หัวinfyinfypod  พอตinfy พร้อมส่งให้ด่วนๆ ได้รับอย่างเร็วกับ บุหรี่ไฟฟ้าส่งด่วนกทม

เครื่องมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Caliburn A2 G2 CaliburnX Voopoo Vthru Argus Z Argus Pod SMOK RPM5 Drag s และรุ่นอื่นๆขนมาอีกเพียบ ยังมีน้ำยาซอลนิค ฟรีเบส ให้เลือก น้ำยาบุหรี่ไฟฟฟ้าส่งไลน์แมน มีมั้ง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่งGrab บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้ว พอทใช้แล้วทิ้งส่งไลน์แมน มีทุกรุ่น Ks Quik 2000 ,Vmc600puff ,Vmc5000 ,Jues5000 ,Snow Wolf,Jelly Box , FOF, สรุปพร้อมส่งทุกรุ่น บุหรี่ไฟฟ้าส่งGrab
 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#3
โปรแกรมทัวร์รถไฟฟ้าลาวจีน ทัวร์หลวงพระบาง
 4วัน3คืน ปี 2566/2567 เปิดจองแล้ว
 วันที่ 1: หนองคาย-เวียงจันทร์-หลวงพระบาง
08.05 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินอุดรธานี
09.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว
จากนั้นเดินทางเข้าด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เดินทางถึงด่านลาว ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าเมือง
10.30 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5  องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน  สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา  ทุกยุค ทุกสมัย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ร้านอาหาร
14.00 น. นำท่านเดินทางไปที่สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟฟ้า ไปเที่ยวหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
15.00 น. เตรียมตัวนั่งรถไฟฟ้า ขบวน C84 ไปยังเมืองหลวงพระบาง
17.00 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง และเปลี่ยนเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลวงพระบาง
20.00 น. นำท่านเข้าที่พักเมืองหลวงพระบาง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 2: ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี
05.30 น. เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
นำท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ทัวร์หลวงพระบาง
09.00 น. เดินทางไปยังหมู่บ้านช่างไห เพื่อนำท่าน ลงเรือ ล่องแม่น้ำโขง ไปเที่ยวชมความงาม ของถ้ำติ่ง ถํ้าติ่งซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน
ถํ้าติ่งลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นนํ้า มีลักษณะเป็นโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถํ้าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
ชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
14.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของนํ้าตก ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของนํ้าตก อิสระให้ท่านดื่มดํ่ากับธรรมชาติ เล่นนํ้า บันทึกภาพอันประทับใจ
16.00 น. นำท่าน ขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
19.00 น. นำท่านเดินเที่ยวถ่ายรูปช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดมืดหลวงพระบาง และพาท่านกลับเข้าสู่ที่พัก เมืองหลวงพระบางวันที่ 3: หลวงพระบาง-วังเวียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม
08.30 น. เข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน นํ้าหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
10.00 น. ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งตํ่า ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
12.00 น. นำคณะเดินทางไปสถานีไฟฟ้าหลวงพระบาง เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง
13.20 น. เดินทางขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปวังเวียง ขบวน C81 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
14.30 น. เดินทางถึงเมืองวังเวียง รอรับคณะที่สถานีรถไฟวังเวียง
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า ถ้ำนอน  ที่มีสะพานสีน้ำเงิน ทอดยาวผ่าน แม่น้ำซอง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)
19.00 น. เข้าที่พัก เมืองวังเวียง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ 4: วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. นำท่านเดินทาง สู่ บลูลากูน ให้ท่านได้เล่นน้ำตามอิสระ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
14.00 น. เดินทางไปยังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย และพร้อมทำพิธีการผ่านแดน
16.00 น. เดินทางข้ามถึง หนองคายโดยสวัสดิภาพ  ทัวร์หลวงพระบาง
 
#6
เพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

การตลาดออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโครงการ นายหน้า หรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องใช้การตลาดออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มยอดขายแต่การทําการตลาดออนไลน์ให้ได้ผล จําเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งหากคุณยังขาดความรู้ด้านนี้ อาจทําให้สูญเสียเวลาและทุนทรัพย์ไปกับการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยคุณวางแผนและทําการตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตเรามีบริการหลักดังนี้
  • วิเคราะห์และกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • วางกลยุทธ์ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google
  • สร้างและดูแลแฟนเพจ รวมถึงการทํา Facebook & Google ads
  • ผลิตสื่อวิดีโอและบทความเพื่อใช้ประกอบการตลาด
  • ติดตามและวิเคราะห์ผลการตลาดอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการทําการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจจะทําการตลาดเอง โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ช่วยคุณวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เหมาะกับธุรกิจของตัวเองสนใจรับบริการที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จากเรา

 ติดต่อเราได้ที่ 063 989 7935 หรือ LINE : hearhui 

เพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ให้สูงขึ้นกับการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพจากเรา!

http://www.teesuay.com
#การตลาดอสังหา
#ที่ปรึกษาการตลาดอสังหา
#อสังหาออนไลน์

http://www.teesuay.com/article-35/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.html

 
#7
ถูกกว่านี้มึงก็ทำเองเถอะไอสัส
1.เช่าเครื่องระบบอัตโนมัติ : https://moon-vps.com/
4.วิธีเช่าเครื่อง : https://bit.ly/2PDecm7
#8
ตัดถุงใต้ตา ไร้รอยแผล คลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ ตัดถุงใต้ตา ไร้รอยแผล การยืนยันประสิทธิภาพให้เป็นคลินิกที่ตามมาตรฐานทางด้านการแพทย์ ตัดถุงใต้ตา ไร้รอยแผล ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยหมอ จบกระดานเฉพาะทาง และ เสริมความงดงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีนายแพทย์ ธีรภัทร์ ใจประสาท คุณครูหมอ ตัดถุงใต้ตา ไร้รอยแผล เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งใจให้บริการทุกท่าน

https://shorturl.asia/Tn0g3
#9
ฉีดฟิลเลอร์ ที่ไหนดี คลินิก เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่ได้รับ ฉีดฟิลเลอร์ ที่ไหนดี การยืนยันประสิทธิภาพให้เป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ฉีดฟิลเลอร์ ที่ไหนดี ที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์ จบบอร์ดเฉพาะทาง และก็ เสริมความสวยสดงดงาม ด้านผิวพรรณ ภายใต้การดูแลโดย พันตรีหมอ ธีรภัทร์ หัวใจประสาท คุณครูหมอ ฉีดฟิลเลอร์ ที่ไหนดี เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง มีความตั้งอกตั้งใจให้บริการทุกท่าน
https://shorturl.asia/JKqO3
#12
ท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.homepro.co.th/c/HHP10
#13
JPCAPITAL
ตรวจสอบทะเบียนรถ
ซื้อรถมือสอง ไม่ตรวจสอบระวัง ได้รถผิดกฎหมาย
เสียเงิน เสียเวลา เสียอารมณ์

https://xn--42ch4bxaap7c7c1cg2jpa.com/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%96/

 บริการตรวจสอบทะเบียนรถยนต์บริการตรวจสอบทะเบียนรถ
(เช็คต้น)CAR CHECK
บริการตรวจสอบทะเบียนรถ (เช็คต้น)เพื่อความมั่นใจ ก่อนซื้อรถ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบทะเบียน ภาษีก่อนการซื้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังจึงเป็นที่มาของ "บริการตรวจสอบทะเบียนรถ (เช็คต้น)" *** รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 350 บาทต่อคัน***รถ6ล้อ 10ล้อ 450 บาท ต่อคัน ตลอดเวลา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ *** เช็คภาษีรถคันแรก คันละ 300 บาท ***วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 400 บาทต่อคัน*** ***เช็คยอดปิดไฟแนนซ์ 400 ต่อคัน*** !!! รับค้นหา เบอร์โทรศัพท์ จาก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน !!!
รายการละ 500 บาท CAR CHECK
บริการตรวจสอบทะเบียนรถ (เช็คต้น) *** รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 350 บาทต่อคัน***รถ6ล้อ 10ล้อ 400 บาท ต่อคัน ตลอดเวลา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ *** เช็คภาษีรถคันแรก คันละ 300 บาท ***วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 400 บาทต่อคัน*** ***เช็คยอดปิดไฟแนนซ์ 400 ต่อคัน*** !!! รับค้นหา เบอร์โทรศัพท์ จาก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน !!!
รายการละ 500 บาท  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชาตรี  Line : hearhui
#14
ตุรกีกรุ๊ปส่วนตัว จัดทัวร์ดูงานต่างถิ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ตุรกีกรุ๊ปส่วนตัว รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ตุรกีกรุ๊ปส่วนตัว โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

https://shorturl.asia/4lxC7
#15
การศึกษา / VPS Forex
November 29, 2023, 02:51:20 PM
ให้เช่า vps สำหรับ forex โดยเฉพาะ vps สำหรับ องค์กร และลูกค้าทั่วไป เกมส์เซิฟเวอร์
http://zvps.cloud/